Chính sách bảo mật

o   Mục Ä‘ích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, Ä‘iện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buá»™c khi gá»­i thông tin nhờ tÆ° vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại vá»›i khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tá»± chịu trách nhiệm về bảo mật và lÆ°u giữ mọi hoạt Ä‘á»™ng sá»­ dụng dịch vụ dÆ°á»›i thông tin mà mình cung cấp và há»™p thÆ° Ä‘iện tá»­ của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sá»­ dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lÆ°u giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

o   Phạm vi sá»­ dụng thông tin

Chúng tôi sá»­ dụng thông tin thành viên cung cấp để:

·      Liên hệ xác nhận Ä‘Æ¡n hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

·      Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

·      Gá»­i email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

·      Gá»­i các thông báo về các hoạt Ä‘á»™ng trên website;

·      Liên lạc và giải quyết vá»›i người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

·      Không sá»­ dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục Ä‘ích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.

–   Khi có yêu cầu của cÆ¡ quan tÆ° pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, CÆ¡ quan Công an Ä‘iều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào Ä‘ó của khách hàng.

o   Thời gian lÆ°u trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lÆ°u trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.  

o   Địa chỉ của Ä‘Æ¡n vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH SX TM MỸ PHẨM GIA ĐÌNH

Địa chỉ: 4379 Nguyá»…n Cá»­u Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Tel:  +84 (28) 5 425 8952 - 3 835 5976

Fax: +84 (28) 5 425 8953 - 3 830 5521

Email: sales@myphamgiadinh.com

o   PhÆ°Æ¡ng tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sá»­a dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tá»± kiểm tra, cập nhật, Ä‘iều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ vá»›i ban quản trị Website thá»±c hiện việc này.

Thành viên có quyền gá»­i khiếu nại về ná»™i dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp Ä‘úng nhÆ° phản ánh của thành viên tùy theo mức Ä‘á»™, chúng tôi sẽ có những biện pháp xá»­ lý kịp thời.

o   Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sá»­ dụng thông tin của má»—i thành viên chỉ được thá»±c hiện khi có sá»± đồng ý của khách hàng Ä‘ó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sá»­ dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lá»™ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sá»± cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lÆ°u trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cÆ¡ quan chức năng Ä‘iều tra xá»­ lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trá»±c tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa Ä‘Æ¡n kế toán chứng từ số hóa.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan nhÆ°: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, Ä‘iện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cÅ©ng nhÆ° không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên Ä‘ó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên Ä‘ó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.